Prof. Dr. Gürkan ARIKAN

       Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı

  • FILTER
  • All
  • Miyom
  • Laparoskopi
  • Endometrioz
  • Onkolojik Laparoskopi
  • Kısırlık - İnfertilite
Miyom ameliyatında yeni yöntemler
Miyomlar kansere döner mi?
Miyom ameliyatı nasıl yapılır?
Laparoskopi Yöntemi ile Miyom Ameliyatı
Rahimde miyom
Rahmin dikilmesi
Miyom Karından Nasıl Çıkarılır?
Histeroskopik Miyom Ameliyatı
Bağırsak Yapışıklıkları - Kompleks Miyom
Miyomektomi Öncesi Arteria Uterina Ligasyonu
Miyom Alınması Sonrası Uterusun Dikilmesi
Miyom Çıkartılması
Ön Duvar Derin Miyom
Büyük Miyom Rezeksiyonunda Geçici Uterin Arter Ligasyonu-1
Büyük Miyom Rezeksiyonunda Geçici Uterin Arter Ligasyonu-2
Geçici Damar Düğümü - Transient knot on uterin artery
Komplex Vakada Miyomektomi, Complex Myomectomy
Geçici Damar Düğümü Açılması - Removal of transient knot
Rahim Dikilmesi - Suturing After Complex Myomectomy
Rahim Dikilmesi - Suturing
İleri Derecede Yapışıklıklar
Derin endometriozda laporkopik histerektomi (açıklamalı)
Endometrioz Odaklarinin Dokunma Hissi İle Ayırt Edilmesi
Endometrioz Temizliği Sonrası İdrar Yolunun Hareketlerinin Gözlenmesi
İdrar Yolunun (Ureter) İdrar Kesesine Kadar Preparasyonu
İdrar Yolunun Preparasyonu
Bağırsak Zarında Endometrioz Odağı
Yüzeyel Endometriozda Peritoneal Eksizyon -1
Yüzeyel Endometriozda Peritoneal Eksizyon -2
A. Uterina ve Üreter Üstünden Endometrioz Odaklarının Temizlenmesi

A. Uterina ve Üreter Üstünden Endometrioz Odaklarının Temizlenmesi

Endometrioz operasyonu histeroskopi ve laparoskopi
Arteria Mesenterica İnferior Üstünde Paraaortal Lenfadenektomi -1
Arteria Mesenterica İnferior Üstünde Paraaortal Lenfadenektomi -2
İnteraortokaval Porsiyonda Paraaortal Lenfadenektomi
Lateral Alanda Pelvik Lenfadenektomi
Paraaortal Lenfadenektomi 1
Pelvik Lenfadenektomi
Presakral Alanda Paraaortal Lenfadenektomi
Omentum
Normal Gebelik
Tüp Bebek Tedavisi Nasıl Yapılır?
Spermin Yumurtaya Zerk Edilmesi
Embriyo Zarının Lazerle İnceltilmesi -1
Embriyo Zarının Lazerle İnceltilmesi - 2
Spermin 6600 Kere Büyütülerek İç Yapısının Değerlendirilmesi (IMSI)
Uzaktan tanı ve tedavi uygulaması (TELE- MEDICINE)
Embryoskopi Normal
Embryoskopi Patolojik 1 MN
Embryoskopi Patolojik 2 MN
Embryoskopi Patolojik 3 MN
IMSI Tüp bebekte sperm seçiminde yeni töntemler (sesli kayıt)
Tüp bebek tedavisinde ICSI yöntemi için sperm seçimi
Tüp bebek tedavisinde ICSI yöntemi. Spermin yumurta içine zerk edilmesi
Spermin yumurta içine zerk edilmesi sırasında yumurtanın pozisyonunun itina ile düzeltilmesi
Embriyoların genetik incelemesi nasıl yapılır? (PGD; 9 gen taraması)
Embriyoların genetik incelemesi nasıl yapılır? (CGH; tüm gen haritası)
Embriyoskopi; devamlı embriyo izlenmesi yolu ile iyi embriyo seçimi 2.-5. günler arası
Embriyoskopi; devamlı embriyo izlenmesi yolu ile iyi embriyo seçimi 3.-5. günler arası
Embriyoskopi; devamlı embriyo izlenmesi; patolojik embriyo gelişimi
Embriyoskopi; devamlı embriyo izlenmesi yolu ile iyi embriyo seçimi
Embriyo nasıl transfer edilir?
Uluslararası Tedavi Planı Görüşmesi
Uluslararası Tüp Bebek Tedavisinde İlaçların tarifi
Embriyo transferi nasıl yapılır?‬
Yumurta nasıl toplanır?
Kanama riskli miyomda geçici arter bağlama tekniği
Tüp bebek tedavisinde yenilikler - Rahim faktörü Dr Gürkan Arıkan Dr Aytuğ ile 1. kısım
Tüp bebek tedavisinde yenilikler - Rahim faktörü Dr Gürkan Arıkan Dr Aytuğ ile 2. kısım
Batı ülkelerine eğitim verecek yüksek teknoloji ve kaliteye sahibiz
İleri gebelik haftasında Trahelektomi sonrası Laparoskopik Serklaj
Tüp bebek tedavisinde yenilikler ve Batı'dan Türkiye'ye tüp bebek turizmi
Çukulata kistleri, derin endometrioz ve kısırlık, Sağlık Denizi, Deniz Akkaya ile
Laparoskopik miyomektomi 092016
Zürih üniversitesindeki konferans 1.Kısım
Zürih üniversitesinde konferans 2.Kısım
Zürih üniversitesinde konferans 3.Kısım
Sezaryan sonrası istmoselin laparoskopik tamiri
Miyomu taklid eden Ewing Sarkomu. Laparoskopik yaklaşım
Derin endometriozis ve şiddetli adezyonlarda laparoskopik retrograd ve subseröz histerektomi
Ön duvar derin myom
Laparoscopic salpingo ooferectomy in a a patient woth deep endometriozis and adhesions
Doktora Sorun
1000 sola karakterler