Prof. Dr. Gürkan ARIKAN

       Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı

Подробнее на сайте: https://pc-room.ruhttps://flarenews.ruhttps://leadingnews.ru https://hotsnews.ru https://newsexplore.ruhttps://automobyle.ruhttps://maincredit.ruhttps://ultimnews.ru https://topallnews.ru https://prime-pc.ruhttps://newshead.ruhttps://priornews.ru
https://news101.ru
https://holdnews.ruhttps://estascredit.ru

Mitokondri DNA skorlaması: En iyi embriyoyu seçmede son teknoloji

Tüp Bebek tedavisinde başarıyı arttırmak için artık enerjisi yüksek embriyoyu seçebiliyoruz

EMBRYO SEÇİMİNDE GEBELİK BAŞARISINI ARTTIRMAK İÇİN YENİ KRİTER: MİTOKONDRİYAL DNA ÖLÇÜMÜ

 

Mitokondri embriyo hücrelerinin sitoplazması içinde enerji sağlayan ve çok sayıda fonksiyonu mümkün kılan hücre içi organcıklarıdır (organel). Yumurta ve embriyo hücreleri içinde her biri kendi DNA’larını taşıyan yüzlerce mitokondri vardır.

Mitokondrial DNA hücrenin metabolizması ve enerji üretimi ile ilgili çok önemli informasyon içermektedir ve embriyonun gelişim potansiyeli ve kalitesi hakkında önemli bilgiler vermektedir.

Mitokondrilerin DNA’sının tamir mekanizmalarının zayıf olması halinde, embriyolar yaşlanmadan ve dış faktörlerden kolayca etkilenebilir ve genetik açıdan mükemmel olsalar dahi gebelik başarısı düşmektedir. Bu konuda yapılan araştırmalar “embriyo hücrelerinin mitokondrial DNA’sı artmış ise gebelik başarısının ve canlı bebek doğum oranlarının düştüğünü gösteriyor.

2015 yılından beri yayınlanmakta olan araştırmalarda (A Diez Juan, F&S,Elpida Fragouli, PLOS Genetics, 2015)  elde edilen bilgiler ışığında embriyo kalitesi ve gebelik başarısı ile mitokondriyal DNA arasındaki ilişkileri şöyle özetleyebiliriz:

·         Yaşı ileri olan kadınlara ait embryoların mitokondrial DNA miktarı genç anne embryolarındakilere oranla daha yüksek. Dolayısıyla ileri anne yaşının getirdiği olumsuzluklar (mitokondriyal stres) embryoların mitokondrial DNA miktarında artışa yol açmakta.

·         Mitokondrial DNA miktarı arttıkça embriyonun anne rahmine tutunma (implantasyon) potansiyeli düşmekte

·         Kromozomal bozukluğu bulunan (anöploid) embryolarda mitokondrial DNA miktarı daha yüksek.

·         Mitokondrial DNA’nın belli bir eşik değerin üzerine çıktığı olgularda gebeliğin devam etme oranı düşebilmekte ve düşük oranları artmakta.

 

 

Embriyolarda tüm gen taraması yapmak amacı ile en üstün standart NGS (Yeni Jenerasyon Dizileme) yöntemi kullanmaktayız. Bu yöntemin verdiği bilgiler eşzamanlı olarak, yani ayrı bir işleme gerek kalmaksızın (aynı biopsi materyalinden) mitokondrial DNA miktar ölçümünü de mümkün kılmaktadır. Bu işlem için diğer testlerde olduğu gibi ikinci bir girişime ihtiyaç yoktur. Biyopsi materyalinin transportu gibi teknik sorunlar ortadan kalkmaktadır.

Tüp bebek başarısının artmasında önemli bir katkı sağlayan bebeğin tüm gen haritasının taranmasına ek olarak, mitokondriyal DNA skorlamasının “NGS yöntemi” ve “Real Time PCR” yöntemi kullanılarak değerlendirilmesi, Prof. Dr. Volkan Baltacı ve ekibinin yüksek teknolojik katkıları ile merkezimizde de mümkün olmaktadır.

Mitokondrial DNA miktarı artmamış olan, yani daha enerjik ve kaliteli embryoların seçilmesi tüp bebek tedavilerine önemli ve yeni bir standart getirmekte. NGS yöntemi sayesinde eş zamanlı olarak her bir embriyonun hem kromozomal durumu, hem de mitokondri miktarı aynı anda test edebilmekte ve kısa sürede en güvenilir olarak sonuca ulaşabilmekteyiz.

 

Prof. Dr. Gürkan Arıkan