Prof. Dr. Gürkan ARIKAN

       Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı

Endoskopi - Laparoskopi

ao.univ. Prof. Dr. Gürkan ARIKAN yurt dışında uyguladığı ve kısmen kendi gelirştirdiği teknikler ile jinekolojide kanser, çok büyük miyom ve derin endometrioza bağlı şiddetli yapışıklık vakalarında dahi üst düzey laparoskopinin yeri olduğunu ifade ediyor. Hastalara minimal ağrı, yüksek yaşam kalitesi ve estetiğin korunması sebepleri ile önce laparoskopi opsiyonu sunulmalı.

Türkitede dünyanın en ileri ileri cerrahi standardı mümkün.

 

 Ameliyat gerektiren hemen tüm kadın hastalıklarında açık cerrahi (karın kesisi) yerine minimal invaziv cerrahi (laparoskopi) tercih edilebilir. Modern cerrahi yaklaşım, etkin tedavinin yanısıra daha hızlı ve ağrısız iyileşmeyi ve karın estetiğinin korunmasını da göz önüne almalıdır. Laparoskopik cerrahinin etki alanı ve kalitesi, tecrübe ile doğru orantılı olarak devamlı artmaktadır. Laparoskopideki gelişmeler sayesinde daha önce muhakkak açık cerrahi gerektiren durumlarda bile (büyük rahim, önceki ameliyatlardan doğan yapışıklıklar, abse ve karın zarı iltihapları, kanser gibi) bu yöntemin uygulanabilmesi mümkündür. Karında estetik kusur gelişimi önlenmekte ve hasta saatler içinde iyileşerek, hızla taburcu olabilmektedir.

Laparoskopi nedir?

Laparoskopigöbek deliği hizasından minimal bir kesiden (1 cm.) kamera ile girilerek, iç organların görüntülenmesi, 2 ila 3 yardımcı alet ile üst ve alt karın bölgelerinde ameliyat yapılmasıdır. Bu şekilde açık cerrahiden (yatay veya dikey karın kesileri) kaçınmak mümkündür.

Laparoskopide son gelişmeler nelerdir?

      - Artık HD (high definition) görüntüleme sistemi kullanılmaktadır. 10 kereden fazla büyütme ve cerrah ile asistanın ayrı ayrı ekranlardan ameliyatı yönlendirmesi önemli optik ve ergonomik ilerlemelerdir. Belli bölgelerin açık ameliyata oranla daha yakından görüntülenmesi mümkündür. Ayrıca robot cerrahisi sistemi üç boyutlu görüntüleme ile cerrahın işini daha da kolaylaşmaktadır.
      - Özellikle robot cerrahisinde cerrah ve hastanın pozisyonlarının daha ergonomik ayarlanması ile açık ameliyata oranla daha az yorgunluk ve daha kaliteli operasyon mümkündür.
      - Robot cerrahisi (Da Vinci) insan eli gibi hassas, dokunma hissini ileten ve insan elinden daha geniş hareket kaabiliyetli aletleri (270°) kullanıma sokmuştur. Gelişmiş dokunma hissi ile hasta doku ile normal dokunun sınırları en iyi şekilde tespit edilebilmektedir. Robot cerrahisinden edindiğimiz tecrübe ile klasik laparoskopide de benzer eklemli aletlerle (Real Hand) bu kalitede operasyon mümkündür.
      - Laparoskopiye uyarlanmış yeni aletler, malzemeler ve iyi planlanmış operatif stratejiler ile acilen açık cerrahiye geçme zorunluluğu sıfıra yaklaşmıştır. Böylece kanser ameliyatlarında acilen karnın açılmasından kaçınılabilmektedir.
      - Klasik laparoskopi, kamera ve diğer alet girişlerinin hızla üst karına da yöneltilebilmesi nedeni ile lenf nodüllerinin alınması gereken hallerde en üstün endoskopik yöntemdir.
      - Kendi geliştirdiğimiz bir yöntemle, arka karın zarı altına girilerek, karın içi organları rahatça ekarte edilmekte ve lenf dokularına da ulaşılabilmektedir. Bu şekilde kanser ameliyatlarının açık cerrahiye eş değer kalitede yapılması mümkün olmaktadır.

Hangi hastalıklarda laparoskopi zaten uygulanmaktaydı?

Laparoskopi dış gebelik tedavisi, infertilite sebeblerinin araştırılması, myomların alınması, yapışıklıkların giderilmesi, endometrioz (rahim içi dokusunun başka yerlere yerleşerek karın içine adet kanamasına yol açması) ve yumurtalık kistlerinin alınması gibi hastalıklarda kullanılıyordu.

Hangi kadın hastalıklarında uygulanamıyordu?

Büyük rahim ve myom alıması, ağır yapışıklıklar, ileri derece endometrioz vakaları, laparoskopik ameliyatlarda damar yaralanmaları gibi acil durumlarda, rahim ağzı, rahim içi ve yumurtalık kanserlerinde açık cerrahi uygulanmakta idi.

Artık hangi hastalıklarda açık cerrahi yerine laparoskopi mümkün?

Hemen bütün karın içi jinekolojik ameliyatlarda laparoskopi tercih edilebilir: Büyük rahim ve myom alıması, ağır yapışıklıklar, ileri derece endometrioz vakaları, rahim içi kanserleri ve iyi seçilmiş rahim ağzı kanserlerinde de ideal bir yöntemdir. Rahimin, yumurtalıkların, büyük damarlar çevresindeki lenf nodüllerinin alınması, apendektomi ve hatta barsak ameliyatları da açık cerrahi kadar iyi yapılabilmektedir.
Ayrıca vajinada sarkma, ve bununla kombine idrar kaçırma, barsak fonksiyon bozuklukları da laparoskopik olarak tedavi edilebilir. Bilimsel araştırmalar tamamlanmadığından yumurtalık kanserlerinde erken evrede bile bu yöntemden feragat ediyoruz. Gelecekte laparoskopiyi bu vakalarda da emniyetle kullanmamız ihtimali vardır.

 

Doktora Sorun
1000 sola karakterler