ao. univ. Prof. Dr. Murat Gürkan Arıkan
curriculum vitae
Doğum tarihi: 11.11.1964
Doğum yeri: Bolu
Tel.: 0533 5191143
email grarikan@yahoo.com
Yabancı dil bilgisi İngilizce (TOEFL SCORE 98), Almanca, Fransızca
H İndexi 8
Eğitim, burslar, diploma ve ünvanlarla ilgili bilgi:
1975 1982 Lise
1981 TÜBİTAK bursu
1982 Üniversite yerleştirme sınavında Türkiye genelinde 26.sı İŞBANKASI başarı
ödülü
10/1982 - 10/1989 Istanbul Üniversitesi, Çapa Tıp Fakültesinde yükseköğrenim
06/1986 - 09/1986 University of Manitoba, Winnipeg, Kanada´da Kadın Hastalıkları ve Doğum
ABD´da staj
World University Rankings Rank: 301; 2014
1982 - 1989 Sabancı vakfı bursu
Ocak 1989 Tıp fakültesinden mezuniyet
1989 - 1990 Lüksemburg´da Almanca ve Fransızca eğitimi
Eylül 1990 Lüksemburg´da tıp doktorluğu diplomasının denkleştirilmesi
11/1991-12/1993 Lüksemburg Sağlık Bakanlığı Uzmanlık Bursu
01/1994 - 10/1996 Avusturya Bilimsel Araştırma Kurumu Araştırma Bursu
Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung, Österreich, proje
numarası: 9344 Med)
Ağustos 1995 Lüksemburg´da serbest genel tababet hakkının tanınması „ius practicandi“
Kasım 1995 Avusturya Klinik Farmakoloji Derneğinin Faz III ve IV-araştırmaları için uzman
klinisyen diploması (klinischer Prüfer)
Nisan 1996 Avusturya´da tıp doktorluğu diplomasının denkliği (Dr. med. univ.)
Aralık 1996 Avusturya, Graz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana
Bilim Dalında Uzmanlık diploması
World University Rankings 2007: Rank: 279
Ekim 1998 Yurt dışından alınan Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanlığının Edirne
Üniversitesi´nde uzmanlık imtihanı ile denkliği
Ocak 2001 Avusturya, Graz Üniversitesi Tıp Fakültesinde Doçentlik ünvan ve
yetkisinin verilmesi
2001 Avusturya hükümeti, sağlık bakanlığı tarafından Profesörlük ünvan ve
yetkisinin verilmesi
2001 Avusturya, Graz Üniversitesi´nin „yöneticilik seminerleri“´nden „iyi“ derece ile
mezuniyet
2003 Anti Aging Danışmanlık ve Tedavi Sertifikası, Graz, Avusturya
2004 Tıbbi Bilirkişi Lisans Eğitimi, Viyana, Avusturya
09/2005 YÖK tarafından Doçentlik ünvan ve yetkisinin tanınması
01/2005 09/2010 Jinekolojik onkoloji eğitim ve faaliyeti, Leoben Hastanesi
2008 Almanya´da uzmanlık diploması denkliği ve süresiz çalışma müsadesi verilmesi
2008 Reproduksiyon tıbbı ve infertilite üst ihtisası, 1. Kadın hastalıkları ve Doğum
Kliniği, Ludwig Maximillian Üniversitesi, Münih
World University Rankings 2015; Rank: 29
2009 ÜYTE Sertifika denkliği, T.C. Sağlık Bakanlığı
2009 Robotik cerrahi (Da Vinci) Leverkusen, Almanya
2010 Avusturya yukarı Styria eyaleti genelinde ONLINE TUMOR BOARD
organizasyon monitörü
2011-2013 Acıbadem Üniversitesi, Fulya Acıbadem Hastanesi
2013-2015 Bahçeci Tüp Bebek ve Kadın Sağğı Merkezi, Fulya, Istanbul
2015- halen Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Gaziosmanpaşa Hastanesi, ÜYTE Ünitesi sorumlusu,
Istanbul
Öğretim faaliyeti
Graz Üniversitesi, Tıp Fakültesi Öğretim görevi
http://www.medunigraz.at/gynaekologie/lehre.html
Öğretim Program Kodu: 0087.045
Özel ilgi alanla Laparoskopik cerrahi
Rekonstrüktüf cerrahi
Onkolojik cerrahi
Reproduksiyon tıbbı ve jinekolojik endokrinoloji (ÜYTE)
EK-4
ÖZGEÇMİŞ
1. Adı Soyadı: Murat Gürkan Arıkan
2. Doğum Tarihi: 11.11.1964
3. Unvanı: Doktor
4. Öğrenim Durumu:
Derece
Alan
Üniversite
Yıl
İyi
Tıp
İstanbul Tıp Fakültesi
1989
5. Akademik Ünvanlar
Ius practicandi (tababet izni) 1990, Luxemburg
Study monitor 1995,Avusturya (Avrupa topluluğu Faz III ve IV
araştırmalarda monitorizasyon yetkisi hk.)
Dr. med. univ. 1996, Avusturya
Uzman Dr. 1997, Avusturya
Doçent 2001, Avusturya
Doçent denkliği 2005, Türkiye
Uzmanlık denkliği 2008, Almanya
Profesör 2001, Avusturya
Endokrinoloji ve reprod. tıbbı üst ihtisas 2008, Almanya
ÜYTE denkliği 2009, Türkiye
6. Yönetilen Araştırma, Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
6.1 Yüksek Lisans Tezleri
13
F34
Yukarıda 9 numaralı aktivite
6.2 Doktora Tezleri
7. Yayınlar
TOPLAM ATIFLAR 476 (2012`de sadece uluslarası kaynaklara göre)
* Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanmada Akademik Faaliyetlerin Türü ve Puanlama Çizelgesi, EK-1 de belirtilen
madde numarasıdır.
7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
No.
Madde*
Makale
14
A1
Are endometrial carcinoma cells disseminated at hysteroscopy functionally viable? Arıkan G, Reich O,
Weiss U, Hahn T, Tamussino K, Pickel H, Desoye G. Gynecologic Oncology. 2001; 83(2): 221-226.
15
A1
Reusable sensors in intrapartum foetal reflection pulse oximetry. Arıkan G, Hass J, Giuliani A, Haeusler M
Biosensors and Bioelectronics. 2002,28,152-159.
16
A1
Hyperglycaemia in vitro alters the proliferation and mitochondrial activity of the choriocarcinoma cell
lines BeWo, JAR and JEG-3 as models for human first-trimester trophoblast. Weiss U, Cervar M, Puerstner
P, Schmut O, Haas J, Mauschitz R, Arikan G, Desoye G. Diabetologia 2001;44:209-219.
17
A1
Reproductive outcome after laparoscopic instillation of hyperosmolar glucose into unruptured tubal
pregnancies. Giuliani A, Hoenigl W, Schoell W, Tamussino K, Arikan G, Lang P. Fertility Sterility,
2001;76, 366-369.
18
A1
Physiological leukocytosis during pregnancy is associated with changes in glucose
transporter expression of maternal peripheral blood granulocytes and monocytes. Korgun
E; Demir R; Sedlmayr P; Desoye G; Arıkan G; Puerstner P; Haeusler M; Dohr G;
Skofitsch G; Hahn T. American Journal of reproductive immunology. 2002, 48, 110-116
19
A1
Sustained hypoglycemia affects glucose transporter expression of human blood
leukocytes. Korgun E; Demir R; Sedlmayr P; Desoye G; Arıkan G; Puerstner P;
Haeusler M; Dohr G; Skofitsch G; Hahn T. Blood Cells Molecules and Diseases. 2002,
28, 152-159
20
A1
Outcome of pregnancies after non-amniocentesis-induced premature rupture of
membranes at 14 to 23 weeks’ gestation. Scholz HS, Arikan G, Benedicic C, Petru E,
Haas J, Peter A. M. Weiss PAM. Wien Klin Wochenschr 2002;114:12: 5053
21
A1
Spontaneous vaginal delivery in the birth-chair versus in the conventional dorsal position:
a matched controlled comparison. Scholz HS, Benedicic C, Arikan G, Haas J, PEtru E.
Wien Klin Wochenschr 2001;113:17-18:695-697
22
A1
Low fetal oxygen saturation at birth and acidosis. Arıkan G, Scholz HS, Haeusler MCH,
Giuliani A, Haas J, Weiss PAM. Obstetrics Gynecology 2000;95:565-71
23
A1
Cord blood oxygen saturation in vigorous neonates at birth What is Normal? Arıkan G, Scholz HS, Petru
E, Haeusler MCH, Haas J, Weiss PAM. Brit J Obstet Gynaecol, 2000;107:987-994.
24
A1
Maternal perceptions of labor with fetal monitoring by pulse oximetry in a research setting. Arıkan G,
Haeusler MCH, Deutsch MT, Greimel E, Dorfer M. Birth 1998, 25 (3), 182-189.
25
A1
Local injection of hyperosmolar glucose solution versus linear salpingotomy for tube-preserving therapy of
unruptured tubal pregnancy with serum hCG level < 2500 IU.L. Arıkan G, Jelinek B, Tamussino K,
Basver A, Haas J, Lang PFJ. Fertil Steril, 2001; 75(4): 826-827
26
A1
Fetal pulse oximetry and visual online signal identification in the second stage of
labor. Haeusler MCH, Arıkan G, Haas J, Kainer F. Am J Obstet Gynecol
1996;175:1071-4.
27
A1
Thrombocytosis as a prognostic factor in endometrial carcinoma. Gücer F, Moser F, Tamussino K, Reich
O, Haas J, Arıkan G, Petru E, Winter R. Gynecologic Oncology 1998;70:210-4
28
A1
Does the hemoglobin concentration in fetal blood interfere with the accuracy of fetal pulse oximetry?
Arıkan G, Haeusler MCH, Haas J, Scholz HS. Fetal Diagn Ther 1998;13:236-40
29
A1
I. Österreichische Konsensus Konferenz Magnesium. IV. Arbeitsgruppe: Geburtshilfe, Konsensusbericht.
Weiss PAM, Arıkan G, Golasewski T, Göldner H, Lechner W, Trotsenburg M, Weidinger H. J Miner.
Stoffwechs. ISSN: 1023-7763. 1996;1:31-37
30
A1
Frühgeburtlichkeit unter oraler Magnesiumsubstitution bei unkomplizierten Schwangerschaften. Arıkan G,
Gücer F, Schöll W, Weiss PAM. Eine randomisiert kontrollierte klinische Studie. Geburtsh u Frauenheilk
1997;57:491-5.
31
A1
Course of maternal serum magnesium levels in low-risk gestations and in preterm labor and delivery.
Arikan, G, Panzitt, T; Gücer, F; Scholz, HS; Reinisch, S; Haas, J; Weiss, PA. Fetal Diagn Ther. 2000;
14(6): 332-336.
32
A1
Two -Year Follow-Up of Patients with Endometrial Carcinoma After Preoperative Fluid Hysteroscopy.
Gucer F, Tamussino K, Reich O, Moser F, Arikan G, Winter R. Int J Gynecol Cancer 1998 8: 476-480.
33
A1
Peritoneal Cytology After Fluid Hysteroscopy in Patients with Endometrial Carcinoma. Gucer F, Pieber D,
Arikan G, Lang P, Tamussino K, Winter R. Geburtsh Frauenheilk 1997 57: 435-439.
34
A1
Prognosis of Invasive Cervical-Carcinoma in Pregnant Versus Nonpregnant Patients. Scholl W, Haas J,
Giuliani A, Petru E, Tamussino K, Gucer F, Arikan G, Winter R. Geburtsh Frauenheilk 1997 57: 624-628.
35
A1
Diagnostic value of combined vaginal ultrasound and hysteroscopy in peri- and postmenopausal bleeding.
Gucer F, Arikan G, Petru, E, Mitterdofer B, Lahousen M, Lax S. Gynakol Geburtshilfliche Rundsch. 1996;
36(1):9-13
36
A1
Contrast sonography for inconclusive findings on routine sonography. Gücer F, Häusler MC, Arikan G,
Pieber D. Int J Gynaecol Obstet. 1996; 54(2):161-165
37
A8
Jubiläumskongress 10 Jahre Magnesiumforum Bad Radkersburg-Graz. Linhart P, u.A. Arikan G.
Mineralstoffwechsel ISSN: 1023-7763. 1998;2:7-12.
38
A2
Pregnancies in patients with premature ovarian failure. Gücer F, Urdl W, Pieber D, Arikan G, Giuliani A,
Auner H. Clin Exp Obstet Gynecol. 1997; 24(3):130-132
39
A2
Twin Pregnancy in Uterus Didelphys.Panzitt T, Gucer F, Walcher W, Arikan G. Geburtsh Frauenheilk
1997 57: 685-686.
40
A2
Vergleich von Reflexionspulsoximetrie und von Kardiotokographie zur intrapartalen Überwachung bei
fetaler Arrhythmie und kardialem Vitium. Arıkan G, Etschmaier S, Schöll W, Kainer F, Haeusler MCH.
Geburtsh u Frauenheilk 1997:57:581-83.
41
A2
Rare manifestations of ovarian hyperstimulation syndrom.- case reports. Arıkan G, Giuliani A, Gücer F, H
Auner, Urdl W. Clinical and Experimental Obstetrics and Gynecology ISSN:0390-663. 1997:3;154-156.
42
A2
Low fetal oxygen saturation at birth and acidosis Letter to Editor. Arikan G, Haeusler MCH, Weiss
PAM. Obstet Gynecol. 2000; 96(1): 155-156.
43
A3
Stellenwert oraler Magnesiumsubtitution in der Schwangerschaft. Eine Literatur Übersicht. Arıkan G,
Reinisch S, Panzitt T, Gücer F, Scholz H, Winter R. Journal für Mineralstoffwechsel ISSN: 1023-7763.
1998;2:19-22.
44
A3
Orale Magnesiumsubstitution in der Schwangerschaft und vorzeitige Wehen. Vorläufige Ergebnisse.
Arıkan G, Panzitt T, Gücer F, Boritsch J, Weiss PAM. Journal für Mineralstoffwechsel ISSN: 1023-7763.
1996:2;12-17.
45
A3
Frühgeburt unter oraler Magnesiumsubstitution bei unkomplizierten Schwangerschaften.
Arıkan G, Panzitt T, Boritsch J, Gucer F, Schöll W, Weiss PAM, R Winter. Die
Hebamme 1999;12:71-4.
46
A1
Malignancy arising in extraovarian endometriosis during estrogen stimulation. Gücer F,
Pieber D, Arıkan G. European Journal of Gynaecological Oncology ISSN: 0392-2936.
1997;29:39-41.
47
A8
Free Radicals, bound and fetal distress. Arıkan G. Editör ile Correspondence. BJOG,
2000;8:107:vii
48
A1
Rare cases of low grade and metastatic appendiceal neuroendocrine tumor co-existing
with severe endometriosis, Arikan G, Tokat F, İnce U. Arch Obstet Gynecol, Arch
Gynecol Obstet (2013) 287:12631266.
7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler
No.
Madde
Bildiri
49
B9
(invited lecture) Primary debulking in patients with stage IIIB-IV epithelial ovarian cancer. Multidisciplinary
approach - Diaphragmatic surgery”. Arıkan G, Oncology congress, Kosovo, 3.11.2012
50
B9
(invited lecture) Minimal invasive surgery in endometrial and cervical cancer. New techniques in
laparoscopy. Arıkan G, Oncology congress, Kosovo, 3.11.2012
51
B9
(Invited lecture) İnfertilite tedavisi forumu. Arikan G. Viyana, 19.03.2011
52
B9
(Invited lecture) İnfertilite tedavisi forumu. Arikan G. Zürih, 29.09.2011
53
B9
(Invited lecture) Behandlung der Extrauteringraviditaet: medikamentös, operativ, expektativ? Arikan G. VI
Update in der Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Viyana, 28.2.-1.3.2002
54
B9
Fetal asfiksi. Perinatoloji toplantıları, Arıkan G. Fulya Acıbadem Hastanesi. 11.11.2010, İstanbul
55
B9
Single port uygulamaları, Arıkan G. Jinekolojide video laparoskopik cerrahi kursu. 27.02.2011, Maslak,
Istanbul
56
B9
Are endometrial carcinoma cells disseminated at hysteroscopy functionally viable? Arıkan G, Reich O,
Weiss U, Hahn T, Tamussino K, Pickel H, Desoye G. Gynecologic Oncology. 34th Annual Meeting SGO,
Miami USA, 16.-20.03.2012
57
B9
(Invited lecture) Verschleppung von lebenden Tumorzellen bei der Hysteriskopie und deren klinischer
Bedeutung. Arıkan G. Universitaetsfrauenklinik Insbruck, 1.5.2002.
58
B9
Yardimci üreme tekniklerinde güncel durum. Moderatör. Arikan G, 23.01.2011, Maslak Acibadem
Hastanesi.
59
B9
The birth chair: is it safe? Benedicic C, Scholz HS, Walcher W, Arıkan G, Haas J, Petru E. XXV Alpe Adria
Meeting, XVII Congress of Perinatal medicine,
10.-11. 10.2003, Maribor, Slovenia.
60
B9
Outcome of Pregnancies after Non-Amniocentesis-Induced Premature Rupture of
Membranes at 14 to 23 Weeks’ Gestation. Benedicic C, Scholz HS, Walcher W, Arıkan G, Petru E, Haas J,
Weiss PAM. XXV Alpe Adria Meeting, XVII Congress
of Perinatal medicine, 10.-11. 10.2003, Maribor, Slovenia.
61
B9
Präkanzeröse und maligne Läsionen der Vulva -Diagnostik und Therapie. Arıkan G, Leikermoser R. O.Ö
Fortbildung für Gynäkologen in Hinterstoder, 17-20.03.2004
62
B9
Innovations in oncological surgery: laparoscopic paraaortic lymphadenectomy. Arikan G. IX Turkish-
German Gynecology Congress, 4-8 Mayıs 2011, Antalya (Lecture and abstract book 192-193)
63
B9
Stellenwert der sonografischen Messung der Endometriumdicke in der Postmenopause. Arikan G.
Speculum 2006;24:1:30
64
B9
Kryokonservierung von Zellen & Gewebe Anwendung in der Reproduktionsmedizin.
Arikan G. Symposium für Gewebe- und Zelltherapie, Universität Graz, 27.11.2008
(online publication:http://www.medunigraz.at/UBT/Symposium_27112008-
Dateien/Vortrag_Arikan.pdf)
65
B9
Non visible endomeriosis infiltrating uterosacral ligaments in symptomatic patients. Arikan G, Plotho B,
Ralph G. AAGL 5th int. Congress of Gynecological Endoscopy (TSGE) IV Ann. Sc. Meeting. 7.4.2011,
Istanbul
66
B9
Tent tecnique for paraaortic lymphadenectomy. AAGL 5th int. Congress of Gynecological Endoscopy.
Arıkan G, Plotho B, Ralph G. (TSGE) IV Ann. Sc. Meeting. 7.4.2011, İstanbul
67
B9
Radical excision of deep endomeriosis. Arikan G. IX Turkish-German Gynecology Congress, 4-8 Mayıs
2011, Antalya (Lecture and abstract book 162)
68
B9
Innovationen in der radikal- onkologischen Chirurgie: Paraaortale Lymphadenektomie. Arikan G, Plotho B,
Ralph G. Geburtsh Frauenheilk. 2010;70:424.
69
B9
Malignancy arising in extraovarian endometriosis during estrogen stimulation. Gücer F, Pieber D, Arıkan G.
Human Reprod 1997;(Suppl. 1): 317.
70
B9
Effect of hyperglycaemia in vitro on first trimester human trophoblast invasion. Weiss U, Cervar M, Arıkan
G, Haas J, Desoye G. Placenta 1999; 20: A70.
71
B9
Thrombocytosis as a prognostic factor in endometrial carcinoma. Gücer F, Schöll W, Moser F, Tamussino K,
Reich O, Haas J, Arıkan G, Winter R. Gynecol Oncol 1998;68:130.
72
B9
Are endometrial carcinoma cells disseminated at hysteroscopy functionally viable? Arıkan G, Reich O,
Weiss U, Hahn T, Tamussino K, Pickel H, Desoye G. Gynecologic Oncology. 2002; 84: 528.
73a
B9
The influence of sensor performance on the accuracy of fetal pulse oximetry. Arıkan G, Haeusler MCH. Am
J Obstet Gynecol 1997
73b
B9
Visual online signal identification and the accuracy of fetal pulse oximetry in second stage of labour. Arıkan
G, Haeusler MCH, Kainer F, Haas J. Am J Obstet Gynecol 1996:174;491.
74
B9
Reusable sensors in fetal pulse oximetry - a cost benefit analysis. Arıkan G, Haeusler MCH, Haas J. Am J
Obstet Gynecol 1998;178:S39.
75
B9
Maternal serum magnesium levels in low risk pregnancies. Arıkan G, Panzitt T, Gücer F, Boritsch J,
Haeusler MCH, Weiss PAM. Am J Obstet Gynecol 1998;178:S168.
76
B9
Hyperglycemia in vitro alters the invasion of trophoblast from human first trimester placenta into
extracellular matrices. Weiss U, Arıkan G, Haas J, Cervar M, Desoye G. Diabetes 2000;49 (1):A316.
77
B9
Hat die Endometriumdicke bei asymptomatischen Frauen einen Stellenwert?
Arikan G. Endometrium Symposium. Pathologie, Univ. Graz. 11.2.2006,
78
B9
Oral magnesium supplementation and the prevention of preterm labor
Arıkan G, Panzitt T, Gücer F, Boritsch J, Trojovski A, Haeusler MCH. Am
J Obstet Gynecol 1997:176;S45.
79
B9
The influence of sensor performance on the accuracy of fetal pulse oximetry. Arıkan G, Haeusler MCH. Am
J Obstet Gynecol 1997;176:S63.
80
B9
Behandlung der Extrauteringraviditaet: medikamentös, operativ, expektativ? VI Update in der
Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Arikan G, Viyana, 28.2.-1.3.2002
81
B9
Fuzzy Sources of Intranatal Risk Assessment: Preductal Oxygen Saturation And Pulse Oximetry
Measurements”, Güler N, Gürgen F, Arıkan G. EIS'2004, 29 Şubat - 2 Mart 2004, Maderia, Portekiz.
82
B9
The Accuracy And Reliability Of Oxygen Saturation Prediction In Neurofuzzy Intranatal Risk Assessment
Decision ” Güler N, Gürgen F, Arıkan G. ICANN/ICONIP'03 26-29 Haziran, İstanbul/Türkiye.
83
B9
On the Indication of Intranatal Adverse Conditions by Using Local Information Content”, Gürgen F, Arıkan
G., TAINN 2001, Kıbrıs
84
B9
Intranatal Risk Assessment of Fetus by Using Pulse Oximetry and Intelligent Decision Techniques, Güler N,
Gürgen F, Arıkan G. 2 nd European Medical & Biyological Engineering Conference, 4-8 Aralık 2002
Viyana/Avusturya. - Proc. Pp. 666-667, 2002.
85
B9
The Diagnosis of Intranatal Adverse Conditions by Using Local and Global Information Content”, The
Sixteenth International Symposium on Computer and Information Sciences (ISCISS XVI), Güler N, Buk O,
Gürgen F, Arıkan G. 5-7 Kasım 2001, Antalya/Türkiye.
86
B9
Using of Local Information for Diagnosing Intranatal Adverse Conditions by Pulse Oximetry, Güler N,
Gürgen F, Arıkan G. 23 rd Annual International Conference of the IEEE-Engineering in Medicine and
Biology Society, 25-28 Ekim 2001, İstanbul/Türkiye
87
B9
İntranatal Kan Hemoglobin Miktarının Yansımalı Darbe Oksimetresi İle Değerlendirilmesi. Güler N, Gürgen
F, Varol F, Arıkan G. Biyomud2000 27-28 Kasım 2000, İstanbul/Türkiye.
88
B9
On the Indication of Intranatal Adverse Conditions by Using Local Information Content. Güler N, Gürgen F,
Arıkan G. TAINN 2001, Kıbrıs.
89
B9
Maligne Entartung von extraovariellen Endometriose Herden unter Östrogenstimulation. Gücer F, Pieber D,
Arıkan G. Journal für Menopause ISSN: 1023-0904. 1997;1:17-18.
90
B9
Laparoskopische Operationen in der Gynäkologie; Vorteile, Komplikationen. Ergun B, Lang P, Arıkan G.
Journal of Minimal Invasive Surgery 1994;3:39.
91
B9
Der Stellenwert der Pulsoximetrie als intrapartale Überwachungsmethode. Häusler MCH, Arıkan G, Haas J,
Scholz HS. Speculum ISSN: 1011-8772. 1998;SI:76.
92
B9
Erfahrungen beim Einsatz der Reflexionspulsoximetrie zur fetalen Überwachung in der Austreibungsphase.
Arıkan G, Häusler MCH, Kainer F, König V, Huch A, Huch R. Perinatal Medizin ISSN: 0936-7160.
1995:7:(4)128.
93
B9
Bedeutung einer Endometriumhyperplasie für die Prognose eines Endometriumkarzinoms. Gücer F, O.
Reich, Pieber D, Arıkan G, H. Scholz, Haas J. Journal für Menopause ISSN: 1023-0904. 1997;1:17.
94
B9
Malignancy arising in extraovarian endometriosis during estrogen stimulation. Gücer F, Pieber D, Arıkan G.
Human Reprod 1997;12:R188-R188.
95
B9
Können die Lage des Feten und der Geburtsmodus fetale Oxygenierung und Säure-Basen-Status
beeinflußen? -Eine prospektive Analyse. Arıkan G, Scholz HS, Moser F, Hüttner U, Gücer F, Haas J,
Haeusler MCH. Gynäkol Geburtsh Rndsch 1999;39:62.
96
B9
Der Einfluss der Sensor-Qualitätsprüfung auf die Aussagekraft der Reflexionspulsoximetrie. Arıkan G,
Etschmeier S, Haeusler MCH. Gynäkol Geburtshilfliche Rndsch 1997;37:107.
97
B9
Primär vaginale Entbindung der Beckenendlage - Einfluß des vorzeitigen Blasensprungs, des
Oligohydramnions und der Geburtseinleitung auf den Geburtsmodus. Hüttner U, Giuliani A, Arıkan G,
Weiss PAM. Gynäkol Geburtshilchfliche Rndsch 1999;39:75.
98
B9
Pulsoximetrische Überwachung des Feten in der Austreibungsperiode. Häusler MCH, Arıkan G, Kainer F.
Arch Obs Gyn 1996: 258 (1); 65.
99
B9
Tumorzellverschleppung durch Flüssigkeitshysteroskopie beim Endometriumkarzinom. Pieber D, Gücer F,
Arıkan G. Arch Obs Gyn 1996: 258 (1); 208.
100
B9
Bildanalytische Quantifizierung der endothelialen Immunreaktivität und ihre Bedeutung als Prognosefaktor
bei Ovarialkarzinomen. Schöll W, Tamussino K, Pieber D, Arıkan G. Gyn Geburtshilchfliche Rndsch
1997;37:92.
101
B9
Geburtshilfliche Ergebnisse bei spontanem vorzeitigen Blasenprung zwischen der 15. und der 24
Schwangerschaftswoche. Scholz HS, Benedicic C, Arıkan G, Haas J, Weiss P, Petru E. Geburtsh
Frauenheilk 2000;60:S170.
102
B9
The birth chair: is it safe?. XXV Alpe Adria Meeting, XVII Congress of Perinatal medicine. Benedicic C,
Scholz HS, Walcher W, Arikan G, Haas J, Petru E. 10.-11. 10.2003, Maribor, Slovenia. Book of Abstracts: p
81
103
B9
Benedicic C, Scholz HS, Walcher W, Arikan G, Petru E, Haas J, Weiss PAM.
Outcome of Pregnancies after Non-Amniocentesis-Induced Premature Rupture of
Membranes at 14 to 23 Weeks’ Gestation. XXV Alpe Adria Meeting, XVII Congress of Perinatal medicine,
10.-11. 10. 2003, Maribor, Slovenia. Book of Abstracts: p 79
104
B9
Benedicic C, Scholz HS, Walcher W, Arikan MG, Haas J, Petru E.
The birth chair: is it safe? XXV Alpe-Adria-Meeting, XVII Congress of Perinatal
medicine, Maribor, Slovenia, 10.-11.10.2003
105
B9
Benedicic C, Scholz HS, Walcher W, Arikan MG, Petru E, Haas J, Weiss PAM.
Outcome of Pregnancies after Non-Amniocentesis-Induced Premature Rupture of
Membranes at 14 to 23 Weeks’ Gestation. XXV Alpe-Adria-Meeting, XVII Congress
of Perinatal medicine, Maribor, Slovenia, 10.-11.10.2003
106
B9
Arikan G, Urdl W, Boritsch J. Hormones and Voice-the Gynecologists view. 5th Pan European Voice
Conference. Graz, 28.8.-30.8.2003
107
B9
Magnesium aus geburtshilflicher Sicht. Arikan G, Gücer F, Panzitt T, Boritsch J, Weiss
PAM. Magnesium Konsensus-Konferenz, 01-03.12.1995, Bad Tatzmannsdorf
108
B9
Einfluß der Signalausbeute auf die Aussagekraft der pulsoximetrischen Messungen sub
partu. Arikan G, Häusler MCH, Gücer F, Kainer F. Jahrestagung der österreichischen
Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe, 05-08.06.1996, Millstatt
109
B9
Orale Magnesiumsubstitution in der Schwangerschaft und vorzeitige Wehen. Arikan G,
Panzitt T, Gücer F, Boritsch J, Walcher W, PAM Weiss.Tagung der österreichischen
Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe, 05-08.06.1996, Millstatt
110
B9
Ist die Aussagekraft der intrapartalen Reflexionspulsoximerie abhängig vom Fetal-
Hämoglobin? Arikan G, Etschmaier S, Häusler MCH, Pawlitschko R. Gemeinsame
Jahrestagung der ÖGGG und BGGF, 29-31.05.1997, Graz
111
B9
Kann eine orale Magnesium Substitution den Verlauf des Serummagnesiums während der
Schwangerschaft beeinflußen? Arikan G, Panzitt T, Boritsch J, Etschmaier S, Schöll W,
Weiss PAM. Gemeinsame Jahrestagung der ÖGGG und BGGF, 29-31.05.1997, Graz
112
B9
Magnesiumsubstutition und Frühgeburtlichkeit. Arikan G, Boritsch J, Panzitt T,
Etschmaier S, Schöll W, Weiss PAM. Gemeinsame Jahrestagung der ÖGGG und BGGF,
29-31.05.1997, Graz
113
B9
Stellenwert der Sauerstoffsättigung bei der Diagnose der fetalen Azidose. Arikan G,
Scholz HS, Walcher W, Reinisch S, Giuliani A, Haas J, Weiss PAM. Österreichische
Gesellschaft für prä- und perinatale Medizin, 27.02.1999, Viyana
115
B9
The effect of pregnancy induced hypertension and preeclampsia on mode of delivery, fetal
oxygenation and acid base status. Arikan G, Scholz HS, Walcher W, Giuliani A, Haeusler
MCH, Reinisch S, Weiss PAM. XIIIth Congress of perinatal medicine, XXIst Alpe-Adria
Meeting. 07-09.09.1999, Graz
116
B9
Prospektive Analyse einer oralen Magnesiumsubstitution in der Schwangerschaft. Arikan
G, Boritsch J, Panzitt T, Weiss PAM, Haas J. 1. Pfingstkongress, Türkisch-Deutsche
Gesellschaft für Geburtshilfe und Gynäkologie, 02-05.06.1995, Antalya
117
B9
Probleme und Zukunftsaspekte in der intrapartalen Überwachung des Feten. Arikan G. 1.
Pfingstkongress, Türkisch-Deutsche Gesellschaft der Geburtshilfe und Gynäkologie, 02-
05.06.1995, Antalya
118
B9
Erfahrungen beim Einsatz der Reflexionspulsoximetrie zur fetalen Überwachung in der
Austreibungsphase. Arikan G, Häusler MCH, Kainer F, König V, Huch A, Huch R. 17.
Deutscher Kongress für Perinatale Medizin, 30.11.-02.12.1995, Berlin
119
B9
Psychological aspects of intrapartum fetal surveillance by pulse oximetry compared to
cardiotocography - a prospective study. Arikan G, Häusler MCH, Kainer F, Roth R. Fetal
surveillance: new developments in pulse oximetry, 17.-18.12.1995, Nijmegen
120
B9
Visual on line signal identification and the accuracy of fetal pulse oximetry in second stage
of labour. Arikan G, Haeusler MCH, Kainer F, Haas J. 16
th
Annual Meeting of the Society
of Perinatal Obstetricians, 04-10.02.1996, Kamuela, Hawai
121
B9
The influence of arterial . venous blood admixture on fetal pulse oximetry. Arikan G,
Haeusler MCH. XII International congress "The fetus as a patient", 23-25.06.1996, Grado
122
B9
Wirkungen einer kombinierten Therapie mit L-Carnitin und Betamethason auf Inzidenz
des Respiratory Distress Syndroms.Eine prospektive randomisierte multizentrische Studie.
Arikan G, Cavusoglu V, Schauer C, Gücer F, Walcher W. Alpe Adria Meeting,
04.10.1996, Udine
123
B9
Oral magnesium supplementation and the prevention of preterm labor. Arikan G., Panzitt
T, Gücer F, Boritsch J, Trojovski A, Haeusler MCH. XVII. Annual Meeting of the Society
of Perinatal Obstetricians, 20-25.01.1997, Los Angeles
124
B9
The influence of sensor performance on the accuracy of fetal pulse oximetry. Arikan G,
Haeusler MCH. 17th Annual Meeting of the Society of Perinatal Obstetricians, 20-
25.01.1997, Los Angeles
125
B9
Der Einfluß der Sensor-Qualitätsprüfung auf die Aussagekraft der
Reflexionspulsoximetrie. Arikan G, Etschmeier S, Haeusler MCH. XV. Akademische
Jahrestagung deutschsprechender Hochschullehrer in der Gynäkologie und Geburtshilfe,
16-19.04.1997, Interlaken
126
B9
Meßqualität wiederverwendbarer Sensoren in der intrapartalen Reflexionspulsoximetrie.
Arikan G, Häusler MCH, Gücer F, Pawlitschko R. 2. internationaler Pfingstkongress, 16-
20.05.1997, Antalya
127
B9
Ovarielles Hyperstimulationssyndrom (OHSS) -Fallberichte. Arikan G, Urdl W, Giuliani
A, Gücer F, Auner H. 2. Internationaler Pfingstkongress, 16-20.05.1997, Antalya
128
B9
Frühgeburtlichkeit unter oraler Magnesiumsubstutition bei risikoarmen
Schwangerschaften. Arikan G, Boritsch J, Panzitt T, Gücer F, Schöll W, Weiss PAM. 2.
internationaler Pfingstkongress, 16-20.05.1997, Antalya
129
B9
The influence of fetal hemoglobin on the accuracy of fetal pulse oximetry. Arikan G, S
Etschmeier, Haas J, Häusler MCH. XIII. International Congress "The fetus as a patient",
12-15.06.1997, Basel
130
B9
Reusable sensors in fetal pulse oximetry. Arikan G, Etschmeier S, Haas J, Häusler MCH.
International symposium for intrapartum surveillance 02-03.06.1997, Paris
131
B9
Maternal serum magnesium levels in low risk pregnancies. Arikan G, Panzitt T, Gücer F,
Boritsch J, Haeusler MCH, Weiss PAM. 18. SPO-Meeting, 01-08.02.1998, Miami
132
B9
Reusable sensors in fetal pulse oximetry.-a cost benefit analysis. Arikan G, Haeusler
MCH, Haas J. 18. SPO-Meeting, 01-08.02.1998, Miami
133
B9
Stellenwert der Sauerstoffsättigung bei der Diagnose der fetalen Azidose. Arikan G,
Scholz HS, Walcher W, Reinisch S, Giuliani A, Haas J, Weiss PAM. Österreichische
Gesellschaft für prä- und perinatale Medizin, 27.02.1999, Viyana
134
B9
Diagnostic value of pH, pCO2, pO2, and SaO2 in the management of labor. Arikan G,
Scholz HS, Walcher W, Herzog-Wilfinger M, Haeusler MCH. XXII. Congress of perinatal
medicine, XX. AlpeAdria Meeting, 02-03.10.1998, Postojna, Slovenia
135
B9
Können die Lage des Feten und der Geburtsmodus fetale Oxygenierung und Säure-Basen-
Status beeinflußen? -Eine prospektive Analyse. Arikan G, Scholz HS, Moser F, Hüttner
U, Gücer F, Haas J, Haeusler MCH. Bayerische Gesellschaft für Geburtshilfe und
Frauenheilkunde e.V. und Österreichische Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe
Gemeinsame Tagung, 02-05.06.1999, Klinikum Großhadern, München
136
B9
Glukoseinstillation versus Salpingotomie bei unrupturierter Tubargravidität -eine
retrospektive Analyse. Arikan G, Lang P, Scholz HS, Haas J, Moser F, Gücer F, Winter
R. III. Jahrestagung der Deutsch-türkische Gesellschaft für Gynäkologie, 19-23.05.1999,
Antalya
137
B9
Primär laparoskopisches Vorgehen bei abdomineller Schwangerschaft und
mikropapillärem serösen Karzinom- Ein Fallbericht. Arikan G, Lang P, Tamussino K, Lax
S, Reich O, Moser F, Winter R. III. Jahrestagung der Deutsch-türkische Gesellschaft für
Gynäkologie, 19-23.05.1999, Antalya
138
B9
Einfluß der Spinal- . Epiduralanästhesie und der Allgemeinnarkose auf den fetalen pH und
die fetale Sauerstoffsättigung. Arikan G, Scholz HS, Moser F, Giuliani A, Haas J,
Haeusler MCH, Weiss PAM. III. Jahrestagung der Deutsch-türkische Gesellschaft für
Gynäkologie, 19-23.05.1999, Antalya
139
B9
The effect of pregnancy induced hypertension and preeclampsia on mode of delivery, fetal
oxygenation and acid-base status. Arikan G, Scholz HS, Walcher W, Giuliani A, Häusler
MCH, Reinisch S, Weiss PAM. XIII. Congress of Perinatal Medicine XXI. Alpe Adria
Meeting, 07-09.10.1999, Graz.
140
B9
Reusable sensors in intrapartum fetal reflection pulse oximetry. Arikan G, Haas J,
Haeusler MCH. The 6th World Congress on Biosensors. 24-26.05.2000, San Diego.
141
B9
Hyperosmolar glucose instillation versus salpingostomy by laparoscopy in unruptured
tubal pregnancy with serum ßhCG levels <2500 UI.L. Arikan G, Scholz HS, Jelinek B,
Tamussino K, Giuliani A, Haas J, Lang P. XVI. FIGO World Congress. 03-07.09.2000,
Washington.
142
B9
Viability and adhesion of hysteroscopically disseminated endometrial cancer cells in-vitro.
Arikan G, Weiss U, Reich O, Hahn T, Pickel H, Cervar M, Desoye G. XVI. FIGO World
Congress. 03-07.09.2000, Washington.
143
B9
Hyperglycemia in vitro alters the invasion of trophoblast from human first trimester
placenta into extracellular matrices. Weiss U, Arikan G, Haas J, Cervar M, Desoye G.
60th scientific sessions. American Diabetes Association. 9-13.06.2000, San Antonio,
Texas.
144
B9
Hyperglycemia invitro stimulates invasion of first trimester human trophoblast under
certain conditions. Weiss U, Arikan G, Hass J, Desoye H. 31. Annual meeting for the
study of diabetes. Diabetic pregnancy study group. 22-24.10.1999. Brijini, Croatia
145
B9
Zervixkarzinom und Schwangerschaft. Schöll W, Giuliani A, Arikan G, Thiel I,
Tamussino K. Wissenschaftliche Sitzung der Österreichischen Gesellschaft für
Gynäkologie und Geburtshilfe, 17.01.1995, Viyana
146
B9
Reflection pulse oximetry measurements with visual online exclusion of artifacts. Häusler
MCH, Arikan G, Kainer F, Gücer F. Wissenschaftliche Sitzung der Österreichischen
Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe, 13.01.1996, Viyana
147
B9
Peritonealzytologie bei hysteroskopierten Fällen mit einem Endometriumkarzinom. Gücer
F, Pieber D, Arikan G. Jahrestagung der österreichischen Gesellschaft für Gynäkologie
und Geburtshilfe, 05-08.06.1996, Millstatt
148
B9
Schwangerschaft und Zervixkarzinom. Schöll W, Arikan G, Thiel I, Giuliani A,
Tamussino K, Winter R. Wissenschaftliche Sitzung der Österreichischen Gesellschaft für
Gynäkologie und Geburtshilfe, 17.01.1995, Viyana
149
B9
Kontrastsonographie vor der Kürettage. Gücer F, Haeusler MCH, Arikan G, Pieber D.
Jahrestagung der österreichischen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe, 05-
08.06.1996, Millstatt
150
B9
Isolierte Thrombozytopenie bei drohender Frühgeburt. Walcher W, Hönigl W, Arikan G,
Zivkovic F. Jahrestagung der österreichischen Gesellschaft für Gynäkologie und
Geburtshilfe, 05-08.06.1996, Millstatt
151
B9
Der geburtshilfliche Symphysenschaden. Schöll W, Kainer F, Arikan G. Jahrestagung der
österreichischen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe, 05-08.06.1996, Millstatt
152
B9
Stellenwert einer L-Carnitin Behandlung in Frühgeburtlichkeit. Ergebnisse einer
randomisiert kontrollierten Studie. Salzer H et al. (u.A. Arikan G). Jahrestagung der
österreichischen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe, 05-08.06.1996, Millstatt
153
B9
Kontrastsonographie bei intrauterinen Pathologien. Gücer F, Haeusler MCH, Arikan G,
Pieber D. Österreichische Gesellschaft für Ultraschall in der Medizin Jahrestagung,
09.10.1996, Graz
154
B9
Bedeutung einer Endometrium-Hyperplasie für die Prognose eines
Endometriumkarzinoms. Gücer F, Reich O, Pieber D, Arikan G, Scholz HS, Haas J.
Menopause 1997, 15-17.05.1997, Viyana
155
B9
Maligne Entartung von extraovariellen Endometriose-Herden unter Östrogenstimulation.
Gücer F, Pieber D, Arikan G. Menopause 1997, 15-17.05.1997, Viyana
156
B9
Der Stellenwert der Pulsoximetrie als intrapartale Überwachungsmethode. Häusler MCH,
Arikan G, Haas J, Scholz H. Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für
Gynäkologie und Geburtshilfe, 11-13.06.1998, Bad Gastein
157
B9
Congenitale Erythroleukämie- Diagnose aus der Placenta. Karpf EF, Beham-Schmid C,
Arikan G, Ullmann R, Gürtl B, Haas O. 14. Arbeitsgespräch der Arbeitsgemeinschaft
Kinderpathologie, 29.09.-01.10.2000. Humbolt-Universität Berlin, Charite, Campus
Virchow-Klinikum.
158
B9
Bedeutung einer Endometriumhyperplasie für die Prognose eines Endometriumkarzinoms.
Gücer F, Reich O, Pieber D, Arikan G, Scholz HS, Haas J. Gemeinsame Jahrestagung der
ÖGGG und BGGF, 29-31.05.1997, Graz
159
B9
Maligne Entartung von extraovariellen Endometriose Herden unter Östrogenstimulation.
Pieber D, Gücer F, Arikan G, Tamussino K. Gemeinsame Jahrestagung der ÖGGG und
BGGF, 29-31.05.1997, Graz
160
B9
Einsatz wiederverwendbarer Sensoren in der intrapartalen Reflexionspulsoximetrie.
Etschmaier S, Arikan G, Häusler MCH, Pawlitschko R. Gemeinsame Jahrestagung der
ÖGGG und BGGF, 29-31.05.1997, Graz
161
B9
Schwangerschaft und gynäkologische Malignome:Fallberichte der Frauenklinik Graz.
Schöll W, Arikan G, Thiel P, Giuliani A, Lahousen M. International conference on cancer
in pregnancy, 07-09.10.1994, Münster
162
B9
Laparoskopische Operationen in der Gynäkologie; Entwicklungen. Ergun B, Arikan G,
Lang P. 1. Nationaler Kongress für endoskopische Chirurgie, 10-13.10.1993, Istanbul
163
B9
The accuracy of pulse oximetry readings in the second stage of labour. Häusler MCH,
Arikan G, Kainer F, König V, Huch A, Huch R. 3rd. International Symposium on
Intrapartum Fetal Surveillence, 03-04.06.1995,Dublin
164
B9
Reflection pulse oximetry measurements with visual online exclusion of artifacts. Häusler
MCH, Arikan G, Kainer F, Gücer F. Fetal surveillance: new developments in pulse
oximetry, 17-18.12.1995, Nijmegen
165
B9
Pulsoximetrische Überwachung des Feten in der Austreibungsperiode. Häusler MCH,
Arikan G, Kainer F. 51. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und
Geburtshilfe, 01-05.10.1996, Dresden
166
B9
Tumorzellverschleppung durch Flüssigkeitshysteroskopie beim Endometriumkarzinom.
Pieber D, Gücer F, Arikan G. 51. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie
und Geburtshilfe, 01-05.10.1996, Dresden
167
B9
Prediction, prevention and modern management of ovarian hyperstimulation syndrome.
Giuliani A, Arikan G, Giuliani A, Gücer F, Ergun B, Auner H, Urdl W. Internationaler
Kongress für Endokrinologie, 05.10.1996, Paris
168
B9
Hysteroskopie bei der Diagnose des Endometriumkarzinoms. Giuliani A, Gücer F, Arikan
G, Mitterdorfer B, Schneeweiss WD, Lax S. Kongress für Endokrinologie, 05.10.1996,
Paris
169
B9
Bildanalytische Quantifizierung der endothelialen Immunreaktivität und ihre Bedeutung
als Prognosefaktor bei Ovarkarzinomen. Schöll W, Tamussino K, Pieber D, Arikan G.
XV. Akademische Jahrestagung deutschsprechender Hochschullehrer in der Gynäkologie
und Geburtshilfe, 16-19.04.1997, Interlaken
170
B9
Endometrium hiperplazisinin endometriumkarzinom prognozunda önemi. Gücer F, Reich
O, Pieber D, Arikan G, Scholz HS, Haas J. 2. Internationaler Pfingstkongress, 16-
20.05.1997, Antalya
171
B9
Interstitielle Schwangerschaft und Behandlung mit einmaliger Gabe von Methotrexat.
Gücer F, Arikan G. 2 Uluslararasi Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 16-20.05.1997,
Antalya
172
B9
Maligne Entartung von extraovariellen Endometriose-Herden unter Östrogenstimulation.
Pieber D, Gücer F, Arikan G, Tamussino K. II. Internationaler Pfingstkongress, 16-
20.05.1997, Antalya
173
B9
Der Stellenwert der Pulsoximetrie als intrapartale Überwachungsmethode. Häusler MCH,
Arikan G, Haas J, Scholz HS. Jahrestagung und Fortbildungsveranstaltung der
Österreichischen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe, 10-13.06.1998
174
B9
Birth experience with „high tech“ intrapartum fetal surveillance. Deutsch M, Roth R,
Dorfer M, Haeusler MCH, Arikan G. XII. International congress of the international
Society of psychosomatic obstetrics and gynecology, 20-23.06.1998, Washington
175
B9
Effect of hyperglicaemia in vitro on first trimester human trophoblast invasion. Weiss U,
Cervar M, Arikan G, Haas J, Desoye G. International federation of placenta associations
(IFPA), 8th meeting of Placenta group. Schladming, 26-29.09.1999
176
B9
Primär vaginale Entbindung der Beckenendlage -Einfluß des vorzeitigen Blasensprungs,
des Oligohydramnions und der Geburtseinleitung auf den Geburtsmodus. Hüttner U,
Giuliani A, Arikan G, Weiß PAM. Gemeinsame Jahrestagung Bayerische Gesellschaft für
Geburtshilfe und Frauenheilkunde e.V. und Österreichische Gesellschaft für Gynäkoilogie
und Geburtshilfe, 02-05.06.1999, München
177
B9
Geburtshilfliche Ergebnisse bei spontanem vorzeitigen Blasenprung zwischen der 15. und
der 24 Schwangerschaftswoche. Scholz HS, Benedicic C, Arikan G, Haas J, Weiss P,
Petru E. 53. Kongress der DGGG-Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und
Geburtshilfe. 13-16.06.2000, München, ICM.
178
B9
Deutsch MT, Arikan G, Häusler MCH, Dorfer M, Roth R. Birth Experience with 'High Tech' Intrapartum
Fetal Surveillance. In: Current psychological research in Austria. Proceedings of the 4th scientific conference
of the Austrian Psychological Society (öGP), 2001.
179
B9
Glucose transporter expression of maternal peripheral blood leukocytes changes during pregnancy. Korgun
ET, Demir R, Sedlmayr P, Desoye G, Pürstner P, Arıkan G, Häusler M, Dohr G, Hahn T. Placenta 2001;22,
A45
180
B9
Deutsch, M., Arikan, G., Häusler, M.C.H., Dorfer, M. & Roth, R. (2001). Birth experience with high tech
intrapartum foetal surveillance. In K.W. Kallus, N. Posthumus & P. Jimenez (Eds.), Current Psychological
Research in Austria. Proceedings of the 4th scientific conference of the Austrian Psychological Society
(ÖGP). Graz: Akademische Druck- u. Verlagsanstalt.
181
B9
Guler, N., Gurgen, F.S., Arikan, G.M.: The Accuracy and Reliability of Oxygen Saturation Prediction in
Neurofuzzy Intranatal Risk Assessment Decision. In: Proceedings of 2003, ICANN/ICONIP
182
B9
Gurgen, F, Arikan GM: Using local information for diagnosing intranatal adverse conditions by pulse
oximetry. In: EMBS 2001, 23rd annual international conference on IEEE, 2001;4:3710-3713
7.3 Yazılan kitaplar veya kitaplarda bölümler
183
C15
L-Carnitin zur Förderung der fetalen Lungenreifung: ein neuer innovativer Weg. Salzer H, Jinniate S,
Hellmich CM, Rossegger H, Lohninger A, Arıkan G, Ehgarter C, Schröksnadel H, Schuchter K. In Was
gibt es neues in der Medizin? Hrg: H. Neugebauer. Dr. Petermüller Verlag, Viyana, 1997;159-64.
184
C15
(Almanca)
Graz Tıp Fakültesinde Obstetrik Phantom Skriptumda, doğum induksiyonu, erken membran ruptürü, ağrı
zafiyeti konularının yazarlığı, Petru E, Arikan G et al. 2003; Nr.:236
185
C15
Graz Tıp Fakültesinde Obstetrik Manuskript'te, Aşılar konusunun yazarlığı, Petru E, Arikan G et al. 4.
Basım, 2003:01;S121-122
7.4 Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (güncelleme 2008)
No.
Madde
Makale
186
A1
Refleksiyon pulsoksimetrisi ile intrapartum kontinü oksijen satürasyonu ölümü yönteminin uygulanabilirliği
ve ilk deneyimler. Arıkan G,Haeusler MCH, Gücer F,Kainer F,Koenig V, Huch A, Huch R. Journal of
Gynecology and Obstetrics [Jinekoloji ve Obstetrik] ISSN:1016-5126. 1996;10:14-21.
187
A1
Intrapartal refleksiyon pulsoksimetrisinde vizüel online artefakt eliminasyonunun ölçümlerin doğruluğu
üzerine etkisi. Arıkan G, Häusler MCH, Gücer F, Kainer F, Haas J. Türkiye Klinikleri Journal of
Gynecology and Obstetrics ISSN:1300-0306. 1996; 6: 296-300.
188
A1
Histeroskopinin endometrium malignitelerinin tanısındaki yeri. Gücer F, Arıkan G,
Mitterdorfer B, Schneeweiss WD, Lax S. Journal of Gynecology and Obstetrics [Jinekoloji
ve Obstetrik] ISSN:1016-5126. 1996; 10:15-19.
189
A1
Endometriyumun korpus karsinomu ve öncü lezyonları açısından sonomorfolojik
incelemesi. Gücer F, Lahousen M, Arıkan G, Pieber D. Journal of Gynecology and
Obstetrics [Jinekoloji ve Obstetrik] ISSN:1016-5126. 1996; 12: 15-19.
190
A2
Endometrium karsinomunda kemik metastazı. Gücer F, Okcu M, Arıkan G, Lahousen M.
Türkiye Klinikleri Journal of Gynecology and Obstetrics ISSN:1300-0306. 1997; 7: 48-50.
Bowel Endometriosis, segmental resection or bowel endometriosis. 29.6.2013, Fulya,
Istanbul. 4ç Endoscopy course, M. Bahceci, A. Wattiez.
7.5 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
191
B12
Peri- postmenapozal kanamalarda transvajinal sonografi ve histeroskopi. Gücer F, Arıkan
G, Mitterdorfer B, Petru E, Lahousen M. II. Nationale Jahrestagung für Menopause und
Osteoporose, 27-30.09.1995, Istanbul
192
B12
The effects of oral magnesium supplementation during pregnancy. Arikan G, Panzitt T,
Boritsch J, Weiss PAM. Istanbul Üniversitesi Tıp Fak. XIII. Kongresi, 27-30.09.1995,
Istanbul
193
B12
Meme kanserinin ürimer tedavisinden sonra hormon replasman tedavisi. Arikan G, Gücer
F, Heydarfadai M, Taus P, Petru E, Lahousen M, Giuliani A. II. Nationale Jahrestagung für
Menopause und Osteoporose, 27.-30.09.1995, Istanbul
194
B12
Postmenoposal Kanamalarda Diagnostik Histeroskopi ve Fraksiyone Küretaj. Gücer F,
Mülayim N, Arikan G, Ergun B. 5. Ulusal jinekolojik onkoloji kongresi, 25-28.09.1996,
Istanbul
195
B12
Preliminary experience with pulse oximetry during labour. Arikan G, Häusler MCH
Kainer F, König V, Huch A, Huch R. Istanbul Üniversitesi Tıp Fak. XIII. Kongresi, 27.-
30.9. 1995, Istanbul
7.6 Diğer yayınlar
196
A8
Magnesium: Das Spurenelement für werdende Mütter. Arikan G.Artz und Praxis. 2004;58:895-896
197
A8
Akutes Koronarsyndrom: Zeit zur Myokardinfarkt-Prophylaxe. Arıkan G. Steierischer
Spitalsführer 2000,164.
198
A8
Wohlbefinden und Vorsorge im Klimakterium durch orale Hormonsubstutition. Arıkan
G. Steierischer Spitalsführer 2000,129-31.
199
A8
Entwicklungen in der Gastroenterologie. Die neue Generation der
Protonenpumpenhemmer: Rabeprazol. Arıkan G, Reinisch S. Steierischer Spitalsführer
2000,194.
200
A8
Magnesium aus geburtshilflicher Sicht. Arıkan G. Steierische Spitalsführer. 1996:207.
201
A8
Perioperative antibiotische Prophylaxe mit Cephalosporine der 2. Generation. Moser F,
Arıkan G. Steierischer Spitalsführer 2000,112-4.
202
A8
Phytohormone. Eine Option der Komplementär-Medizin in der Menopause. Panzitt T,
Reinisch S, Arıkan G. Steierischer Spitalsführer 2000,132-3.
203
A8
Magnesiumsubstitution und Gynaekologie. Arıkan G. Der Praktischer Arzt, 2010
204
A8
Magnesium-Gabe in der Schwangerschaft. Arıkan G. Top-Medizin. 1994: 4;10.
205
A8
Anämien chronischer Erkrankungen. Ein kurzer Überblick der Therapie-möglichkeiten.
Reinisch S, Arıkan G. Steierischer Spitalsführer 2000,196-8.
206
A8
Stellenwert der Opioide in der Schmerztherapie. Moser F, Reinisch S. Arıkan G.
Steierischer Spitalsführer 2000,83-5.
207
A8
Magnesium-Gabe in der Schwangerschaft. Arıkan G. Der praktische Arzt. 1994: 48;
717.
208
A8
Mistelpräparate in der Krebsbehandlung. Moser F, Arıkan G. Steierischer Spitalsführer
2000, 172-4.
209
A8
Schmerzbehandlung - wirksam und schonend. Moser F, Arıkan G. Steierischer
Spitalsführer 2000,182-3.
210
-
Kadınlarda idrar Enkontinansının cerrahi tedavisi. Arıkan G. Memory Dergisi,
July/August 2010;60;22-23.
211
-
Kadın hastalıklarında laparoskopik konfor. Arıkan G. Hayat, 2010;4:20-21.
212
-
Preconceptional counselling. Arıkan G. Lale Dergisi. 11/2010;9
213
A8
Magnesium für werdende Mütter. Arıkan G. Ärztemagazin, Sonderdruck 2010:12.
214
-
HPV Enfeksiyonları ve serviks kanserinden korunmada aşılamanın önemi. Literatur
aktuel. 01.09.2011, 18-20.
215
-
Kadın hastalıklarında laparoskopinin kullanım alanı genişliyor. Arıkan G. Hayat, 2012; 7:
62-4.
216
-
Kadınların sinsi düşmanı: Endometriosis. Arıkan G. Hayat, 2011;5: 20-21.
217
-
Normal doğum mu, sezeryan mı? Parents, Ağustos 2011, 28-30
218
-
Vorsorge bei Frauenkrebs. Arıkan G, Potzinger S. Graz im Bild. 18.01.2007, S30.
219
-
Magnesium für werdende Mütter. Arıkan G, Aerztemagazin 2010,35-36.
220
E29
Steierischer Spitalsführer 2000, Steiermark Hastahaneleri (Krankenanstalten Ges.m.b.H.)
yayın organı; Ko-redaktör; Arıkan G.
221
E29
Steierischer Spitalsführer 2001, Steiermark Hastahaneleri (Krankenanstalten Ges.m.b.H.)
yayın organı; Ko-redaktör; Arıkan G.
222
E29
Steierischer Spitalsführer 2002, Steiermark Hastahaneleri (Krankenanstalten Ges.m.b.H.)
yayın organı; Ko-redaktör; Arıkan G.
223
-
Röportaj: Rahim kanserinde ağrısız yöntem. Arıkan G. Hürriyet sağlık. 15.11.2010
224
-
Röportaj: Kadınların sinsi düşmanı. Arıkan G. Hürriyet sağlık. 23.11.2011
225
-
Röportaj: İdrar kaçırma ve cinsel isteksizlik. Arıkan G. Anne Bebek 2010;41:16
226
-
Röportaj: Kan testi ile menapoz yaşı belirlenebilir mi? Arıkan G. www.bilgicagıcom
2012
227
-
Röportaj: Diz üstünde kısırlık tehlikesi.. Arıkan G. Yurt gazetesi. 19.01.2012
228
-
Röportaj: İdrar kaçırma ve cinsel isteksizlik. Arıkan G. 2012
229
-
Röportaj: Adet sancısı deyip geçmeyin. Arıkan G. 05.11.2010
230
-
Röportaj: İdrar kaçırma ve cinsel isteksizlik. Arıkan G. www.e-psikiatri.com, 2011
231
-
Röportaj: İdrar kaçırma ve cinsel isteksizlik. Arıkan G. Ak Sağlık ve Sağlık Haberleri,
2011, haber medical.com, www.e-psikiatri.com,
231
-
Röportaj: Yeni teknoloji akustik cerrahi. Arikan G, www.saglikuzerine.net, 2011
232
-
Röportaj: Serviks ameliyatında yeni yöntemler. Arıkan G, www.xprodoksit.com, 2011
233
-
Röportaj: Adet sancıları. Arıkan G, www.anneboyutu.com, Arıkan G, 2011
234
-
Röportaj: Laparoskopik cerrahi jinekolojik ameliyatlarda daha mı avantajlı? Arıkan G,
www.medicalakademi.com, 2011
235
-
Röportaj: Rahim kanserli hastalarda cerahi konfor. Arıkan G, 26.11.2010, Güneş Gazetesi
237
-
Tüp Bebek Tedavisinde Uluslararası On-line Hasta Takibi, Arıkan
G, Milliyet Gazetesi, 4.1.2013
238
-
Tüp Bebek Tedavisinde Uluslararası On-line Hasta Takibi, Arıkan G,
http://www.kontejyan.com/diyet-ve-saglik-kosesi/11279-tup-bebek-tedavisinde-
uluslararasi-line-hasta-takibi.html
239
a
-
Tüp Bebek Tedavisinde Uluslararası On-line Hasta Takibi, Arıkan G,
http://www.saglikveyasamdergisi.com.tr/tr/tup-bebek-tedavisinde-uluslararasi-on-line-
hasta-takibi.html/tup-bebek-tedavisinde-online-hasta-takibi
239
b
-
Tüp Bebek Tedavisinde Uluslararası On-line Hasta Takibi, Arıkan G,
http://www.ucuskeyfi.com/saglik-haber/tup-bebek-tedavisinde-uluslararasi-on-line-hasta-
takibi-266397h.html
TV-Program / interview / bilimsel filimler / medya paylaşımlı video demonstrasyon
240
-
The influence of sensor performance on the accuracy of fetal pulse oximetry. Arıkan G,
Häusler MCH. 2000.
241
-
Glukoseinstillation versus Salpingotomie bei unrupturierter Tubargravidität. Arıkan
G,Lang P, Scholz HS, Haas J, Moser F, Gücer F, Winter R. 2002.
242
-
Endometriosis, Arikan G, Kanaltürk - Deryanın Dünyası , 25.11.2011
243
-
Akustik cerrahi ile miyoma çözüm. Arıkan G, TRT Haber.
Bkz.: http://trt.net.tr/haber/HaberDetay.aspx?HaberKodu=fe8275785...
Bkz.: http://www.gurkanarikan.com.tr/index.php/program-ve-duyurular.html
244
-
Anne Sütü İyileştiriyor, Arıkan G.
Bkz.: http://anneboyutu.com/video-izle?V_ld=248
245
-
Meme ucundaki yaraların sebepleri ve tedavisi, Arıkan G.
Bkz.: http://anneboyutu.com/video-izle?V_ld=250
246
-
Memelerde oluşan süt bezeleri, Arıkan G.
Bkz.: http://anneboyutu.com/video-izle?V_ld=247
247
-
Geç yaşta anne olmak ömrü uzatıyor mu? Arıkan G, Show TV ve muhtelif TV kanalları,
11.8.2011: bkz.: http://www.gurkanarikan.com.tr/index.php/program-ve-duyurular.html
248
-
Endometrioz tedavisi, Arıkan G, Fenerbahçe TV, 1.7.2011.
bkz.: http://www.gurkanarikan.com.tr/index.php/program-ve-duyurular.html
249
-
Yumurtalık kistleri ve tedavisi, Arıkan G, HTV, 9 Ay 10 Gün , 15.11.2011
http://www.gurkanarikan.com.tr/index.php/program-ve-duyurular.html
250
-
İnfertilite tedavisi ve seksualite; Arıkan G, HTV, Kırmızı Nokta programı, 16.11.2011.
http://www.gurkanarikan.com.tr/index.php/program-ve-duyurular.html
251
-
Menopoz testi nedir? Arıkan G.
http://www.gurkanarikan.com.tr/index.php/program-ve-duyurular.html
http://tvarsivi.com/player.php?i=2011080417205
252
-
Normal doğum ve sezeryan, Arıkan G, HTV, 9 ay 10 gün, 10.11.2011
http://www.gurkanarikan.com.tr/index.php/program-ve-duyurular.html
tiptik.de/watch/E2cvj-7f3r0.html
253
-
Miyom tedavisinde yeni gelismeler. Arıkan G, TRT, 2011,
bkz.: http://www.gurkanarikan.com.tr/index.php/program-ve-duyurular.htm
254
-
Laparoskopik miyom operasyonlari, Video Demonstrasyon, Arikan G.
Bkz. : http://www.gurkanarikan.com.tr/index.php/goeruentueler.html
255
-
Laparoskopik histerektomi, Video Demonstrasyon, Arikan G.
Bkz. : http://www.gurkanarikan.com.tr/index.php/goeruentueler.html
256
-
Endometrioz cerrahisinde laparoskopi, Video Demonstrasyon, Arikan G.
Bkz. : http://www.gurkanarikan.com.tr/index.php/goeruentueler.html
257
-
Laparoskopik pelvin, paraaortal lenfadenektomi, Video Demonstrasyon, Arikan G.
Bkz. : http://www.gurkanarikan.com.tr/index.php/goeruentueler.html
258
-
Laparoskopik Wertheim-Piver II, Video Demonstrasyon, Arikan G.
Bkz. : http://www.gurkanarikan.com.tr/index.php/goeruentueler.html
9. İdari Görevler
Bakınız http://www.medunigraz.at/gynaekologie/docs/JB_2004.pdf
259
2003-2004
Şef muavini, Graz Üniversitesi, Doğum Departmanı, Graz Avusturya
260
1999-2000
Hastane teknik ve tibbi donanim gelistilmesinde plan ve yurt disinda satin alma yetkilisi,bölüm
baskani, Österreichisches St. Georgskrankenhaus Istanbul
261
2005
Şef muavini, Krankenhaus der Barmherzigeschwestern, Linz, Avusturya
262
2006-2010
Şef muavini, Landeskrankeinhaus Leoben, Avusturya
263
2006-2010
Intern ve asistan eğitimi ve bilimsel program sorumlusu
264
2006-2010
Seminer başkanlıkları / Seminerler
Bu seminerlere katılım yetkili kurum olan Avusturya Tabibler odası tarafından 2 eğitim puanı ile
değerlendirilmiştir:(Avusturya Steiermark Tabibler Odasında Seminer Onay kayıtları online
mevcuttur;http://www.dfpkalender.at/public-dfpkalender/searchAdvanced.jsf)
Seminer „Pelvic floor, idrar enkontinansı“, 09.11.2005, Düzenleyen: Arıkan G,
Konuşmacı: Ralph G, Arıkan G. LKH Leoben-Eisenerz, Leoben, Avusturya
Seminer „Perioperatif management“, 01.12.2005, Düzenleyen: Arıkan G.
Konuşmacı: Tamussino K, Arıkan G, . LKH Leoben-Eisenerz, Leoben, Avusturya
Seminer „Endometriyozis: Tanı ve Tedavi“, 12.01.2006, Düzenleyen: Arıkan G. Konuşmacı
Giuliani A. Arıkan G. LKH Leoben-Eisenerz, Leoben, Avusturya
Seminer „Onkoloji- postoperative outpatient management“, 26.01.2006, Düzenleyen: Arıkan G,
Konuşmacı: Petru E, Arıakn G. LKH Leoben-Eisenerz, Leoben, Avusturya
Seminer „Meme kanseri- Tanı Seminer“, 14.02.2006, Düzenleyen: Arıkan G, Konuşmacı: Luschin
G, Arıkan G. LKH Leoben-Eisenerz, Leoben, Avusturya
Seminer „3. Trimesterde kanamalar: Tanı, Tedavi“, 23.03.2006, Düzenleyen: Arıkan G. Konuşmacı:
Schaffer W, Arıkan G. LKH Leoben-Eisenerz, Leoben, Avusturya
Seminer „HPV-Vaksinasyon & Serviks kanseri“, 06.04.2006, Düzenleyen: Arıkan G, Konuşmacı:
Schöll W. LKH Leoben-Eisenerz, Leoben, Avusturya
Seminer „Hamilelik ve Dermatozlar“, 20.04.2006, Düzenleyen: Arıkan G. Konuşmacı: Ambros-
Rudolph C, Arıkan G. LKH Leoben-Eisenerz, Leoben, Avusturya
Seminer „Psikoonkoloji - Hastaların beklentisi nedir? Araştırmalardan yenilikler“, 01.06.2006, Düzenleyen:
Arıkan G. Konuşmacı: Greimel E. LKH Leoben-Eisenerz, Leoben, Avusturya
Seminer „Meme kanseri: aktuel araştırmalar, 09.03.2006, Düzenleyen: Arıkan G, Konuşmacı: Dr.
P. Pittler. LKH Leoben-Eisenerz, Leoben, Avusturya
Seminer „Tıbbi etik ve kordon kanı stemm cell araştırmaları“, 29.06.2006, Düzenleyen: Arıkan G.
Konuşmacı Preisegger KH. LKH Leoben-Eisenerz, Leoben, Avusturya
265
2011
Doğuma hazırlık Kursları, Fulya Acıbadem hastanesi
10. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler
Medizinische Universität Graz öğretim üyesi
http://www.medunigraz.at/gynaekologie/lehre.html
Acıbadem Üniversitesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı öğretim üyesi
Obersteiermark Tumor Board üyesi
Avusturya Jinekoloji ve Obstetrik Derneği üyesi
Avusturya Farmakoloji Derneği üyesi
Steiermark Doğumsal Anomalileri Araştırma ve Kayıt Derneği üyesi
Türkiye Jinekoloji ve Obstetrik Derneği üyesi
Dergilerde reviewer fonksiyonu / Editör yardımcılığı
266
E25
Gynecologic Oncology
267
E25
Biosensors and Bioelectronics
268
E25
Obstetrics and Gynecology
269
E25
Archives of Obstetrics and Gynecology
270
E25
Türkiye Klinikleri
271
E25
World Journal of Medical and Surgical Case reports
272
E25
The SpringerPlus open
11. Ödüller
273
H 46
3. lük ödülü
Primär meme kanseri sonrası hormon substitusyonu . Arikan G, Gücer F, Giuliani A, M
Heydarfedai, Petru E, Taus P. II. ulusal Menapoz ve Senoloji Kongresi, 27-30. 9. 1995,
Istanbul.
274
H 45
3. lük ödülü
Spinal ve epidural anestezi ile genel narkozun fetal pH ve fetal oksijen satürasyonu üzerine
etkisi. Arikan G, Scholz HS, Moser F, Giuliani A, Haas J, Haeusler MCH, Weiss PAM.
3. Türk-Alman Jinekoloji Kongresi, 19-23.05.1999, Antalya.
275
H 46
4. lük ödülü
Peri- postmenapozal kanamalarda transvajinal sonografi ve histeroskopi. Gücer F, Arikan
G, Mitterdorfer B, Petru E, Lahousen M. II. ulusal Menapoz ve Senoloji Kongresi, 27-30.
9. 1995, Istanbul.
12. Lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (#276)
Graz Tıp Üniversitesi Curriculum: http://www.medunigraz.at/gynaekologie/lehre.html
Akademik
Yıl
Dönem
Dersin Adı
Haftalık Saati
Öğrenci
Sayısı
Teorik
Uygulama
2001-2013
(halen)
Yaz/Kış
Endometrium kanserinde hücre
disseminasyonu
X
4-8
intern ve asistanlar için (jinekoloji ve
obstetrik) eğitim seminerleri
4-8
2001-2004
.
Yaz/Kış
Laparoskopi
1
25
Doğum fizyolojisi / patolojisi
1
25
Ektopik gebelikler
1
25
Yaz/Kış
Plasenta yetmezliği
1
25
Gebelikte Aşılar
1
25
Phantom kursu
3
25
Acıbadem Üniversitesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı
2012-2013
.
Yaz/Kış
Genital prolaps, fistül
Enkontinans
Ektopik gebelik
Pelvik ağrı
Dismenore, PMS
5
5
6
Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı
2015-halen
.
Yaz/Kış
Ektopik gebelik
Pelvik Ağrı ve Premenstruel Sendrom
Endometriozis
Korpus Benign-Premalign Hastalıklar
Adneksial Benign Hastalıklar
İnfertil Çiftlerin Değerlendirilmesi ve Yönetimi
Ovulasyon İndüksiyonu, Hiperstimülasyon
Yardımcı Üreme Teknikleri
Gestasyonel Trofoblastik Hastalıklar
Korpus Malign Hastalıkları
10
13
13. Yazarın kurumunda uygulamaya soktuğu yeni yöntem / geliştirdiği metodlar
277
Doğum induksiyounda propess uygulaması (1994-1996)
278
Prostoglandin türevlerinin (CERGEM) obstetrikte uygulanması (1994-1996)
279
L-Carnitin´in preterm eylem profilakisisnde uygulaması (1994-1996)
280
Intrapartal fetal takipte pulsosimetri uygulaması (1995-1997)
281
Laparoskopik para-aortal cerrahide endopaddle uygulamaları (2009-2010)
282
Laparoskopik Wertheim (2010)
283
Infertilite tedavisinde teletıp uygulamaları (2009-2012)
284
Kompleks laparoskopik miyomektomide transient uterin arter ligasyonu (2012)